FENOMEN FENDERA

Są takie marki z którymi zapoznaje się każdy gitarzysta, a nazwy niektórych z nich wpadają w ucho już w pierws...